Vanaf 1 januari 2019 hebben verhuurders van kamers en/of appartementen aan studenten een verhuurdersvergunning nodig. Dit geldt eveneens voor bureaus die bemiddelen in woonruimte voor studenten. Deze vergunning is vanaf 1 januari 2019 verplicht. Zonder deze vergunning mag een woningeigenaar geen kamers en/of appartementen verhuren aan studenten.

Waarom de verhuurdersvergunning?

De verhuurdersvergunning is in het leven geroepen om slecht verhuurder schap tegen te gaan. De meeste verhuurders doen het goed en houden zich netjes aan de geldende regels. Slechts een beperkte groep verhuurders zorgt voor wanpraktijken, zoals bedreiging, intimidatie, achterstallig onderhoud en het ten onrechte in rekening brengen van bemiddelingskosten. Middels de verhuurdersvergunning kan de gemeente Groningen maatregelen treffen wanneer er sprake is van slecht verhuurder schap. De gemeente Groningen kan maatregelen treffen door middel van het opleggen van een dwangsom, het toepassen van bestuursdwang of zelfs door middel van het intrekken van de verhuurdersvergunning.

Wat ziet de gemeente als “slecht verhuur gedrag”?

Enkele voorbeelden van “slecht verhuur gedrag” zijn:

  • Verhuurders die vaak of herhaaldelijk een te hoge huurprijs vragen;
  • De gang naar de huurcommissie bemoeilijken of onmogelijk maken;
  • Het niet opvolgen van de uitspraken van de huurcommissie;
  • Huurders intimideren, bedreigen en/of hun privacy schenden;
  • Onterechte bemiddelingskosten in rekening brengen;
  • Discriminatie;
  • Uitsluiting van de huurders middels zwarte lijsten.

Wie heeft een verhuurdervergunning nodig?

U verhuurt kamers

  • U verhuurt kamers zonder onttrekkingsvergunning en in het gebouw of woonboot bevinden zich minder dan 3 wooneenheden. In dit geval heeft u geen verhuurdersvergunning nodig.
  • U verhuurt kamers zonder onttrekkingsvergunning en in het gebouw of woonboot bevinden zich meer dan 3 wooneenheden. In dit geval heeft u wel een verhuurdersvergunning nodig.
  • U verhuurt kamers met een onttrekkingsvergunning. In dit geval hoeft u niets te doen. Door de geldende onttrekkingsvergunning zult u automatisch een verhuurdersvergunning krijgen op grond van de nieuwe regelgeving.

U verhuurt appartementen

  • U verhuurt appartementen aan studenten en in het gebouw of woonboot bevinden zich minder dan 3 wooneenheden. In dit geval heeft u geen verhuurdersvergunning nodig.
  • U verhuurt appartementen aan studenten en in het gebouw of woonboot bevinden zich meer dan 3 wooneenheden. In dit geval heeft u wel een verhuurdersvergunning nodig.
  • U verhuurt appartementen aan NIET-studenten. In dit geval heeft u geen verhuurdersvergunning nodig

Wat moet u als verhuurder doen?

Beschikt u reeds over een onttrekkingsvergunning? Dan hoeft u niets te doen en krijgt u van rechtswege een verhuurdersvergunning.

Indien u minimaal drie kamers en/of appartementen in één gebouw aan studenten verhuurt dient u een verhuurdersvergunning aan te vragen. U heeft tot 1 juli 2019 de tijd om deze vergunning aan te vragen.

Conclusie

De nieuwe verhuurdervergunning is in het leven geroepen door de Gemeente Groningen om slecht verhuur gedrag aan te kunnen pakken. De gemeente Groningen wil op kunnen treden tegen “malafide huisjesmelkers”. De verhuurdersvergunning is wel degelijk een vergunning om als verhuurder zijnde rekening mee te houden. Niet alleen met de aanvraag van deze vergunning maar eveneens met het behouden van de vergunning. Als verhuurder dient u rekening te houden met hetgeen wat voor de gemeente geld als goed verhuur gedrag. Wanneer u dit niet doet loopt u het risico op sancties die de gemeente Groningen u kan opleggen met als gevolg dat de gemeente uw verhuurdersvergunning kan intrekken.

De gemeente Groningen heeft een uitgebreide toelichting op de verhuurdersvergunning. Deze toelichting is te raadplegen via: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2018-243666.html

Specialist in Groningen

Kwaliteit en Service: dit zijn de kernwaarden waar Allooy voor staat. Wij focussen ons op de aan- en verkoop van beleggingspanden in Groningen.

Alle panden in onze portefeuille zijn gelegen op de beste locaties van Groningen. Daarnaast doen wij iedere dag ons best om onze klanten zoveel mogelijk te ontzorgen.

Wij werken samen met een team van ervaren vastgoedspecialisten uit andere werkvelden. Van vergunningen en bouwtekeningen tot verbouwing en inrichting, wij kunnen u op al deze uiteenlopende vlakken bijstaan. Deze lijnen zijn kort, onze partners zijn allemaal gevestigd in ons kantoor aan de Oosterkade in Groningen.

Voor vragen, advies en aanbod van beleggingsvastgoed kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen.