Tijdelijke huurcontracten zelfstandige woningen, hoe werkt dat?

Sinds 1 juli 2016 is een nieuwe huurovereenkomst voor korte tijd mogelijk. Hier leggen we uit hoe dit werkt voor zelfstandige woningen.

Wanneer mag het?

Voor commerciële verhuurders gelden geen beperkingen op het gebruik van tijdelijke contracten. Zij mogen bij alle verhuringen van zelfstandige woonruimte gebruik maken van tijdelijke contracten. Voor corporaties en instituties zijn er wel voorwaarden.

Hoe lang duurt het?

In een tijdelijk huurcontract moet staan voor hoelang de overeenkomst wordt aangegaan. Dit kan voor een paar maanden zijn tot maximaal twee jaar.

Wat moet er in het contract staan?

In het contract moet de periode van verhuur staan en de einddatum van het contract.

Wanneer eindigt het contract?

Een tijdelijk huurcontract eindigt van rechtswege wanneer de afgesproken verhuurtermijn is verstreken. De huurder is wel instaat een tijdelijk huurcontract tussentijds op te zeggen, de verhuurder niet. Daarnaast is de minimale opzegtermijn voor de huurder één maand.

Belangrijk: Wel moet de verhuurder de huurder schriftelijk informeren voor het einde van het contract. De verhuurder moet dit niet eerder dan drie maanden doen, maar uiterlijk een maand van tevoren.

Wanneer de verhuurder dit niet doet, ontstaat er een huurcontract voor onbepaalde tijd en volledige huurbescherming.

Na verloop van de verhuurperiode van een tijdelijk huurcontract kan de verhuurder een nieuw contract aanbieden.

Dit kan niet opnieuw een tijdelijk contract zijn, dit moet dus een contract voor onbepaalde tijd zijn. De huurder krijgt daarmee volledige huurbescherming.

Geldt er huurprijsbescherming?

Bij een tijdelijk huurcontract geldt ook de reguliere huurprijsbescherming. Dit betekent dat het woningwaarderingsstelsel bepaalt wat de maximale huurprijs is. Daarnaast kan de huurder naar de huurcommissie stappen om te klagen over de huurprijs.

Bij huurders die huren via een tijdelijk contract is het mogelijk om tot uiterlijk zes maanden na afloop van het tijdelijk contract de huurprijs alsnog te laten toetsen door de Huurcommissie.

Specialist in Groningen

Kwaliteit en Service: dit zijn de kernwaarden waar Allooy voor staat. Wij focussen ons op de aan- en verkoop van beleggingspanden in Groningen.

Alle panden in onze portefeuille zijn gelegen op de beste locaties van Groningen. Daarnaast doen wij iedere dag ons best om onze klanten zoveel mogelijk te ontzorgen.

Wij werken samen met een team van ervaren vastgoedspecialisten uit andere werkvelden. Van vergunningen en bouwtekeningen tot verbouwing en inrichting, wij kunnen u op al deze uiteenlopende vlakken bijstaan. Deze lijnen zijn kort, onze partners zijn allemaal gevestigd in ons kantoor aan de Herman Colleniusstraat.

Voor vragen of advies kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen.