Wanneer betaalt ik overdrachtsbelasting?

U bent overdrachtsbelasting verschuldigd wanneer u eigenaar of deeleigenaar wordt van:

 • Onroerende zaken (bijv. woningen, bedrijfspand of stuk grond.)
 • Rechten op onroerende zaken, bijv.:
  • Opstalrecht (Recht om op eigendom van iemand anders iets te bouwen en zelf de eigenaar te zijn.)
  • Erfpachtrecht (Grond waarop bijvoorbeeld uw huis staat te gebruiker zonder dat u eigenaar bent van de grond.)
 • Aandelen in een nv, bv of maatschap (Alleen wanneer de bezittingen in de organisatie voor het grootste deel uit onroerende zaken bestaat.)

Wat is het overdrachtsbelasting tarief?

Er zijn twee verschillende tarieven die betrekking hebben tot overdrachtsbelasting:

 • 2% voor woningen. (U betaalt overdrachtsbelasting over de waarde van de onroerende zaak in het economisch verkeer.)
 • 6% voor andere onroerende zaken. (U betaalt overdrachtsbelasting over de waarde van de onroerende zaak in het economisch verkeer.)

Vrijstelling van overdrachtsbelasting krijgen?

Wanneer u overdrachtsbelasting moet betalen is er een kans dat u vrijstelling kunt krijgen onder de volgende voorwaarden:

 • U zowel overdrachts- als omzetbelasting moet betalen.
 • Onroerend goed tussen samenwoners wordt verdeeld.
 • U een landgoed koopt.
 • Er sprake is van bedrijfsoverdracht aan familieleden (van ouders aan kinderen, van grootouders aan kleinkinderen en van broers of zussen aan elkaar).
 • Er sprake is van inbreng in een vennootschap (die geen nv of bv is).
 • Er sprake is van omzetting van een onderneming in een nv of bv.
 • Een bedrijf fuseert, splitst of intern reorganiseert.
 • Land- en tuinbouwbedrijven worden vergroot of verplaatst.
 • Landerijen worden heringericht.
 • Er sprake is van stedelijke herstructurering.

Moet ik overdrachtsbelasting betalen als ik onroerende zaken koop binnen mijn onderneming?

De overdrachtsbelasting zal door uw onderneming moeten worden betaald. Deze kosten kunt u niet aftrekken als kosten van uw onderneming. Daarnaast moet u de overdrachtsbelasting optellen bij de boekwaarde van de onroerende zaak. Over deze waarde moet u afschrijven.

Specialist in Groningen

Kwaliteit en Service: dit zijn de kernwaarden waar Allooy voor staat. Wij focussen ons op de aan- en verkoop van beleggingspanden in Groningen.

Alle panden in onze portefeuille zijn gelegen op de beste locaties van Groningen. Daarnaast doen wij iedere dag ons best om onze klanten zoveel mogelijk te ontzorgen.

Wij werken samen met een team van ervaren vastgoedspecialisten uit andere werkvelden. Van vergunningen en bouwtekeningen tot verbouwing en inrichting, wij kunnen u op al deze uiteenlopende vlakken bijstaan. Deze lijnen zijn kort, onze partners zijn allemaal gevestigd in ons kantoor aan de Oosterkade in Groningen.

Voor vragen, advies en aanbod van beleggingsvastgoed kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen.