Your search results

Vastgoedbeheer

De voordelen van het uitbesteden van het vastgoedbeheer:

U heeft minder zorgen

Allooy Vastgoedbeheer heeft als doel om u als belegger zoveel mogelijk zorgen/werk uit handen te nemen. Wanneer u het beheer van uw panden aan ons overdraagt, weet u dat u zich niet druk hoeft te maken over leegstand, debiteurenrisico, onderhoud en huurders die contact met u opnemen voor bijvoorbeeld een lekkend kraantje of een loszittende deurklink.

U betaalt minder belasting

Wanneer u zich actief bezig houdt met het beleggen in vastgoed, zou het kunnen zijn dat de belastingdienst uw rendement (de huurinkomsten) ziet als inkomen in box 1. Voor u als vastgoedbelegger is dit niet interessant. Wanneer u uw vastgoedportefeuille in beheer geeft aan een derde (dus zelf niet actief deelneemt in de exploitatie hiervan) valt uw vastgoed en dus ook uw huurinkomsten in box 3. In dit geval betaalt u in beginsel geen belasting over de huurinkomsten maar alleen vermogensrendementsheffing over de WOZ-waarde van uw onroerend goed.

U ontvangt meer rendement

Wanneer uw onroerend goed op een efficiënte manier beheerd wordt, levert u dit uiteindelijk extra rendement op. Door een adequate onderhoudsplanning en uitvoering hiervan, zullen onnodige investeringen met als oorzaak achterstallig onderhoud, achterwege blijven. Daarnaast is een goed onderhouden pand bij verkoop aanzienlijk meer courant, wat zal resulteren in een hoger indirect rendement (verkoopwinst).

U bespaart veel
tijd

Het beheer van onroerend goed vergt veel tijd en aandacht. Tijd die u misschien niet kunt of wilt missen. Wij nemen graag de vastgoedbeheer werkzaamheden u uit handen.

Aanbod diensten

Ondergenoemde diensten worden als totaalpakket aangeboden voor een tarief van 4,5% excl. BTW.

Technisch beheer en onderhoud

Behandelen van onderhoudsklachten en storingen
Het controleren van nota’s
Het melden van bijzondere gebeurtenissen
Het inspecteren van het onroerend goed bij verhuurmutaties, bij klachten, bij aanwijzingen van mogelijke onregelmatigheden en/of periodiek ter voorkoming hiervan
Het verstrekken en controleren van (uitgevoerde) onderhoudsopdrachten

Financieel en administratief beheer

Het innen van de huurpenningen
Het achteraf opstellen van de maandelijkse huurafrekening
Het registreren en verwerken van de ontvangsten en uitgaven
Het adviseren inzake de mogelijkheden tot jaarlijkse huurprijs-aanpassingen
Het aanleggen en bijhouden van een huurders- en objectenadministratie
Het in beheer houden van de door huurder(s) betaalde waarborgsommen (indien gewenst)
Eind- en aanvangsinspecties
Aansprakelijk stellen van huurder(s) in geval van geconstateerde beschadigingen en/of vermissingen

Contact en commercieel beheer

Het werven van huurders
Het bezichtigen met potentiële huurders
Het opstellen van de huurovereenkomst
Het melden van huuropzeggingen
Het beantwoorden van vragen en klachten
Het rapporteren inzake verhuurwerkzaamheden
Het verzorgen van de sleutelafgifte
Het uithanden nemen van het sleutelbeheer